Wybierz podkategorię

Wnioski do pobrania

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W CELACH REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH.

Osoby zainteresowane wglądem w dokumentację medyczną pacjentów w celu realizacji badań naukowych proszone są o wypełnienie zamieszczonego poniżej wniosku i przedłożenie go w Biurze Dyrektora Szpitala

WNIOSEK