Wybierz podkategorię

Katedry i Kliniki

Katedry i Kliniki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym

 

Katedra Ginekologii, Położnictwa

i Onkologii Ginekologicznej

Klinika Onkologii Ginekologicznej

Kierownik 

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

sekretariat tel. 61 8419 330

Klinika Rozrodczości

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

sekretariat tel. 61 8419 302

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych

Kierownik 

prof. dr hab. Brązert Jacek

sekretariat tel.61 8419 334

Klinika Ginekologii Operacyjnej

Kierownik:

prof. dr hab. Sajdak Stefan

sekretariat tel. 61 8419 490

Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

Kierownik:

prof. dr hab. Pawelczyk Leszek

sekretariat tel. 61 8419 412

Katedra Neonatologii

Klinika Neonatologii

Kierownik 

prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

sekretariat tel. 61 8419 270

Klinika Zakażeń Noworodka

kierownik 

prof. UM dr hab. Mazela Jan

sekretariat tel. 61 8419 409

Katedra Endokrynologii Ginekologicznej

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Kierownik:

prof. dr hab. Męczekalski Błażej

sekretariat tel. 61 8419 366

Katedra Perinatologii i Ginekologii

Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

kierownik 

prof. dr hab. Drews Krzysztof

sekretariat tel. 61 8419 223

Klinika Ginekologii

Kierownik 

prof. dr hab. Witold Kędzia

sekretariat tel. 61 8419 278

Klinika Perinatologii i Ginekologii

Kierownik 

prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

sekretariat tel.61 8419 283

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka

Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

prof. dr hab. Maciej Wilczak

sekretariat tel. 61 8419 618

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Klinika Anestezjologii w Położnictwie i Ginekologii

kierownik 

dr hab. med. Włodzimierz Płotek

sekretariat tel. 61 8419 304