Wybierz podkategorię

Pracownie

Pracownia Patomorfologiczna

Nr telefonu   Godz. urzędowania

8419-9981

Prof. dr hab. med. Helena Rajpert-Kędzia

7.30 - 12.30

8419-9279

Dr med. Piotr Jasiński

Dr med. Andrzej Frankowski

8.00 - 13.00

lub od 11.00 - 16.00*

8419-9511

Dr med. Maria Chmielnicka-Kopaczyk

Lek. med. Danuta Lisek-Tomczak

8.00 - 13.00

lub od 11.00 - 16.00*

8419-9512

Pokój komputerowy

7.00 - 13.30

8419-9281

Histochemia

7.00 - 15.00

8419-9236

Histologia

7.00 - 17.00

8419-9654

Pracownia Płodu i Noworodka

7.00 - 12.00

8419-9277

Sekretariat Pracowni

9.00 - 14.00

*w godzinach od 11.00 - 16.00 codziennie jeden lekarz patomorfolog wyznaczony na dany dzień tygodnia z uwagi na wykonywane w Pracowni Histochemii badania śródoperacyjne

Pracownia Densytometrii (Badanie w kierunku osteoporozy)

Nr telefonu   Godz. urzędowania
8419-9430
Pracownia Densytometrii
 
8.00 - 17.00