Wybierz podkategorię

Oddziały

Oddziały szpitala

Lekarze kierujący oddziałami               

Izba Przyjęć
Pododdział Diagnostyczno-Obserwacyjny
Pododdział Położniczo-Ginekologiczny II

prof. dr hab. Maciej Wilczak

Oddział Neonatologiczny

prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Bręborowicz

Oddział Izolacyjny Noworodka

prof. UM dr hab. Jan Mazela

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny I

prof. dr hab. Krzysztof Drews

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny III

prof. dr hab. Jacek Brązert

Pododdział Położniczy II
Pododdział Ginekologiczny III

prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak

Pododdział Położniczy III

prof. dr. hab. Krzysztof Drews

Pododdział Położniczy IV

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Pododdział Porodowy

prof. UM dr hab. Wiesław Markwitz

Pododdział Ginekologiczny I

prof. dr hab. Witold Kędzia

Pododdział Ginekologiczny IV

prof. dr hab. Stefan Sajdak

Oddział Onkologiczny

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

dr hab. med. Włodzimierz Płotek

Pododdział Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

prof. dr hab. Leszek Pawelczyk

Pododdział Endokrynologiczny

prof. dr hab. Błażej Męczekalski

Oddział Operacyjny

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

 

 

ODDZIAŁY – TELEFONY

Numer telefonu = (61) 841-xx-xx

                   lub  (61) 659-xx-xx

 

 

Oddział

 

Pacjentki

Pielęgniarki

Lekarze

Położniczo-Ginekologiczny I

95-88

93-22

95-29

Położniczo-Ginekologiczny II

telefony

przy łóżkach

96-60

96-61

96-62

96-63

Położniczo-Ginekologiczny III

95-72

92-56

93-99

Położniczy II

92-29

93-17

95-78

Położniczy III

92-62

93-14

-

Położniczy IV

93-29

93-39

95-76

Ginekologiczny I

90-42

92-54

92-53

Ginekologiczny III

94-91

95-89

95-78

Ginekologiczny IV

94-89

94-88

94-90

Onkologiczny

94-46

92-64

92-71

Diagnostyczno-Obserwacyjny

telefony

przy łóżkach

94-74

94-75

94-71

94-73

Porodowy

-

93-03

93-24

Intensywnej Opieki Medycznej

-

92-44

93-89

94-81

Endokrynologiczny

telefony

przy łóżkach

92-28

94-94

Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

telefony

przy łóżkach

92-30

94-95

Operacyjny

-

92-58

-

Izolacyjny Noworodka

-

93-41

94-58

94-57

Ciągłej Opieki Noworodka

-

92-32

92-41

Pośredniej Opieki Noworodka

-

92-40

92-41

Intensywnej Opieki Noworodka

-

92-42

92-41