Wybierz podkategorię

Oddziały

Oddziały szpitala

Lekarze kierujący oddziałami               

Izba Przyjęć
Pododdział Diagnostyczno-Obserwacyjny
Pododdział Położniczo-Ginekologiczny II

prof. dr hab. Maciej Wilczak

Oddział Neonatologiczny

prof. dr hab. Janusz Gadzinowski

Oddział Izolacyjny Noworodka

prof. UM dr hab. Jan Mazela

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny I

prof. dr hab. Krzysztof Drews

Pododdział Położniczo-Ginekologiczny III

prof. dr hab. Jacek Brązert

Pododdział Położniczy II
Pododdział Ginekologiczny III

prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz

Pododdział Położniczy III

prof. dr. hab. Krzysztof Drews

Pododdział Położniczy IV

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Pododdział Porodowy

prof. dr hab. Krzysztof Szymanowski

Pododdział Ginekologiczny I

prof. dr hab. Witold Kędzia

Pododdział Ginekologiczny IV

prof. dr hab. Stefan Sajdak

Oddział Onkologiczny

prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej

dr hab. Michał Gaca

Pododdział Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

prof. dr hab. Leszek Pawelczyk

Pododdział Endokrynologiczny

prof. dr hab. Błażej Męczekalski

Oddział Operacyjny

prof. dr hab. Stefan Sajdak

 

 

ODDZIAŁY – TELEFONY

Numer telefonu = (61) 841-xx-xx

                   lub  (61) 659-xx-xx

 

 

Oddział

 

Pacjentki

Pielęgniarki

Lekarze

Położniczo-Ginekologiczny I

95-88

93-22

95-29

Położniczo-Ginekologiczny II

telefony

przy łóżkach

96-60

96-61

96-62

96-63

Położniczo-Ginekologiczny III

95-72

92-56

93-99

Położniczy II

92-29

93-17

95-78

Położniczy III

92-62

93-14

-

Położniczy IV

93-29

93-39

95-76

Ginekologiczny I

90-42

92-54

92-53

Ginekologiczny III

94-91

95-89

95-78

Ginekologiczny IV

94-89

94-88

94-90

Onkologiczny

94-46

92-64

92-71

Diagnostyczno-Obserwacyjny

telefony

przy łóżkach

94-74

94-75

94-71

94-73

Porodowy

-

93-03

93-24

Intensywnej Opieki Medycznej

-

92-44

93-89

94-81

Endokrynologiczny

telefony

przy łóżkach

92-28

94-94

Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

telefony

przy łóżkach

92-30

94-95

Operacyjny

-

92-58

-

Izolacyjny Noworodka

-

93-41

94-58

94-57

Ciągłej Opieki Noworodka

-

92-32

92-41

Pośredniej Opieki Noworodka

-

92-40

92-41

Intensywnej Opieki Noworodka

-

92-42

92-41