Wybierz podkategorię

Jakość w szpitalu

W Naszym Szpitalu został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, który obejmuje: standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Szpital posiada certyfikaty:

1. Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego

2. Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009, w zakresie

Lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne w zakresie: położnictwa i patologii ciąży, ginekologii, onkologii i endokrynologii ginekologicznej,leczenia niepłodności, andrologii, anestezjologii, intensywnej terapii i opieki nad noworodkiem, diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej, sterylizacji oraz transportu neonatologicznego.

 

     3. Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2009, wdrożonego w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w zakresie:

Diagnostyka i leczenie niepłodności, techniki wspomagania rozrodu (w tym zapłodnienie pozaustrojowe) oraz przechowywanie, przenoszenie i dystrybucja kriokonserwowanych gamet i zarodków.

      4. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2006 jest wdrożony w następującym zakresie:

Produkcja i dystrybucja posiłków dla pacjentów oraz dań gastronomicznych.