Wybierz podkategorię

Zakres usług - umowy z NFZ

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W SZPITALU I PRZYCHODNI (UMOWY Z NFZ) w  2018 roku

 

1. Umowa NR  15-00-00001-18-01 SZP

 • Leczenie szpitalne (Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, neonatologii, ginekologii onkologicznej).
 • Leczenie szpitalne (świadczenia w zakresie izby przyjęć).
 • Leczenie szpitalne - chemioterapia (chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym).
 • Leczenie Szpitalne - Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS; leki w programie lekowym - profilaktyka zakażeń wirusem RS).
 • Leczenie szpitalne - Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika; leki w programie lekowym - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika).
 • Leczenie szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy – leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD – 10 C56, C57, C48)
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia
  w zakresie onkologii; świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie logopedii; Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie neonatologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt).
 • Ambulatoryjna na opieka specjalistyczna (badania echokardiograficzne płodu).
 • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (badania genetyczne).
 • Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny (świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N"; świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" - UE).
 • Rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym).

 

2. Umowa Nr 15-00-00001-18-02 PRO

Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program badań prenatalnych).

 

3. Umowa Nr 15-00-00001-18-03 PSY

Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień (świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia).

 

4. Umowa Nr 150000001/MZ/0001/0/17/20 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu polityki zdrowotnej.

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 20146-2020 w zakresie interwencji: Kompleksowa diagnostyka niepłodności.