Wybierz podkategorię

Zakres usług - umowy z NFZ

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW Z NFZ W ROKU 2016

1.    Umowa Nr    15-00-00001-16-09      SZP
  Leczenie Szpitalne (świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,  neonatologii, ginekologii onkologicznej, izby przyjęć   )

2.    Umowa Nr    15-00-00001-16-10 SZP
  Leczenie Szpitalne ( świadczenia w zakresie izby przyjęć)

3.    Umowa Nr    15-00-00001-16-11   SZP
  Leczenie Szpitalne –chemioterapia (chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii- hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.)

4.    Umowa Nr     15-00-00001-16-12  SZP
  Leczenie Szpitalne –chemioterapia (chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym.)

5.    Umowa Nr  15-00-00001-16-15    SZP-PT
  Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS; leki w programie lekowym - profilaktyka zakażeń wirusem RS)

6.    Umowa Nr  15-00-00001-16-14     SZP-PT
  Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe (program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika; leki w programie lekowym - leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika)

7.    Umowa Nr       15-00-00001-16-08  AOS
  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie onkologii; świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie logopedii; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe)

8.    Umowa Nr   15-00-00001-16-16    AOS
  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie neonatologii; świadczenia w zakresie neonatologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt)

9.    Umowa Nr    15-00-00001-16-13  AOS
  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( badania echokardiograficzne płodu)

10.    Umowa Nr    15-00-00001-16-07   SOK
  Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie ( badania genetyczne)

11.    Umowa Nr  15-00-00001-16-03     PDT
  Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny (świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N";  świadczenia udzielane przez wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" – UE)

12.    Umowa Nr   15-00-00001-16-04    PRO
  Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny; program badań prenatalnych)

13.    Umowa Nr   15-00-00001-16-01     REH
  Rehabilitacja lecznicza (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym)

14.    Umowa Nr   15-00-00001-16-05    PSY
  Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień (świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia)