Wybierz podkategorię

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

 1. Podstawowym celem działania Szpitala jest realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
 2. Szpital uczestniczy w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty. 
 4. Do zadań szpitala należy w szczególności:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych i wysokospecjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki organizacyjne szpitala.
  2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.
  3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
   1. opieki stacjonarnej:
    • położnictwa i patologii ciąży,
    • ginekologii,
    • endokrynologii ginekologicznej,
    • andrologii,
    • neonatologii,
    • leczenia niepłodności,
    • ginekologii dziecięcej,
    • onkologii ginekologicznej,
    • anestezjologii,
    • urologii ginekologicznej,
    • innych specjalności medycznych
   2. opieki ambulatoryjnej:
    • położnictwa i patologii ciąży,
    • ginekologii,
    • endokrynologii ginekologicznej,
    • neonatologii,
    • leczenia niepłodności,
    • ginekologii dziecięcej,
    • onkologii ginekologicznej,
    • osteoporozy i menopauzy,
    • logopedii,
    • rehabilitacji neurologicznej dla dzieci,
    • promocji zdrowia,
    • innych specjalności medycznych
   3. diagnostyki:
    • RTG i mammografia,
    • USG,
    • densytometria,
    • KTG,
    • EKG,
    • urodynamika,
    • badania laboratoryjne,
    • badania patomorfologiczne