Wybierz podkategorię

Forma prawna

  1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia nr 8/98 z dnia 4 grudnia 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
  2. Podmiotem tworzącym Szpitala jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.