Wybierz podkategorię

Zakup sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia prokreacyjnego w ośrodku referencyjnym – GPSK UM w Poznaniu

W GPSK odbywa się kompleksowy proces diagnostyki niepłodności żeńskiej i męskiej, z następowym procesem terapeutycznym. Przeprowadza się tu pełen zakres badań diagnostycznych: badanie andrologiczne, preparatykę i ocenę parametrów nasienia, sonograficzne i radiologiczne badania jamy macicy i drożności jajowodów, czynnościową ocenę jajeczkowania i receptywności endometrium, konsultacje endokrynologiczne, immunologiczne, genetyczne i urologiczne. Szpital dysponuje 4 salami operacyjnymi i wykonuje ponad 1000 operacji endoskopowych, również tych najbardziej zaawansowanych, z powodu niepłodności pierwotnej, wtórnej i niemożności donoszenia ciąży. W GPSK UM wykonuje się ponad 1110 inseminacji domacicznych. Kadrę w GPSK UM, zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem niepłodności, stanowią specjaliści o światowej i krajowej renomie, z bardzo dużym doświadczeniem i znaczącym dorobkiem naukowym. Wielu z nich posiada dodatkowo specjalizacje w dziedzinie endokrynologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, seksuologii oraz onkologii ginekologicznej. GPSK od lat współpracuje również z immunologami klinicznymi, genetykami, endokrynologami ogólnymi oraz urologami.

W Projekcie zaplanowano zakup dwóch aparatów USG 3D/4D - jeden do Pracowni USG (wymiana aparatu z 2009r.) i jeden na Oddział Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu (wymiana aparatu z 2009r.) Ultrasonografy te służyć będą do oceny zarówno struktur narządów rodnych kobiety w diagnostyce niepłodności i problemów endokrynologicznych jak i do badań USG kobiet ciężarnych. Do zalet ultrasonografii 3D i 4D należą ponadto: trójwymiarowy obraz zarejestrowanych struktur,

analiza i ocena konkretnych miejsc w najlepszej płaszczyźnie, dokładny obraz narządów, tworów, guzów i pomiar ich objętości i kształtu, komputerowa rejestracja i możliwość zapisu na nośniki CD lub DVD.

Zastosowanie obu tych technik ma szczególne zastosowanie w położnictwie i ginekologii. Pozwalają one, bowiem wykryć na bardzo wczesnym etapie: liczne wady płodu, umożliwiają znacznie dokładniejszą ocenę rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka, umożliwiają precyzyjną ocenę mózgowia, kręgosłupa, serca, nerek, twarzy, jak również pozostałych organów co pozwala na ustalenie, czy dziecko rozwija się prawidłowo.

 

ULTRASONOGRAFY

USG w ciąży, bez względu na to czy jest to USG 2D, USG 3D czy USG 4D, umożliwia obejrzenie wnętrza ciała, w tym rozwijającego się w ciele kobiety płodu. Wykorzystuje się do tego fale ultradźwiękowe – docierają one do narządów wewnętrznych, które w różny sposób pochłaniają lub odbijają wiązkę ultradźwięków, a specjalny aparat przetwarza odebrane sygnały w obraz, który pojawia się na monitorze. Na jego podstawie lekarz ginekolog może ustalić wiek i płeć płodu, a przede wszystkim obserwować jego rozwój. Stosowane już od lat klasyczne USG daje obraz dwuwymiarowy (2D). Do zakupu zaplanowano ultrasonografy :

na Pododdział Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu - 2009r.

do Pracownii USG - 2009r.

Ultrasonografia stanowi bardzo przydatne, a wręcz niezbędne, narzędzie diagnostyczne każdego lekarza zajmującego się rozpoznawaniem i leczeniem chorób kobiecych, a zwłaszcza endokrynopatii ginekologicznych oraz zaburzeń płodności. Badanie ultrasonograficzne umożliwia nie tylko rozpoznanie nieprawidłowości funkcjonalnych i strukturalnych w obrębie żeńskich narządów płciowych, ale również pozwala na przewidywanie i ocenę wyników leczenia zaburzeń płodności oraz nieprawidłowości endokrynologicznych. Zastosowanie techniki ultrasonografii trójwymiarowej w ginekologii pozwoliło na ominięcie wielu ograniczeń projekcji dwuwymiarowej. Technika 3D pozwala na zapisanie bardzo dużej serii sekwencyjnych obrazów ultrasonograficznych złożonych w plik objętościowy, który może zostać zarchiwizowany i poddany obróbce w późniejszym okresie czasu. Przezpochwowe USG-3D pozwala na jednoczesne uwidocznienie danego narządu w 3 prostopadłych płaszczyznach, na dokonanie dokładnych pomiarów wymiarów i objętości, przy równoczesnym zobrazowanie zewnętrznych konturów badanej struktury. Zapisany obraz objętościowy może być obracany i oglądany w nieskończonej ilości płaszczyzn.

W endokrynologii ginekologicznej i medycynie rozrodu ultrasonografia 2D oraz 3D ma wiele potencjalnych zastosowań. We wstępnej ocenie narządu rodnego rekomendowanym badaniem jest ultrasonograficzne badanie miednicy małej 2D z oceną wielkości i struktury macicy, błony śluzowej macicy (endometrium), morfologii i objętości jajników oraz liczby pęcherzyków antralnych obecnych w jajnikach (antralfolicularcount AFC). zastosowanie USG-3D i uzyskanie obrazu w trzech ortogonalnych płaszczyznach pozwala na różnicowanie wad macicy. Obraz na przekroju poprzecznym (niedostępny w przezpochwowej projekcji 2D) umożliwia ocenę zewnętrznego zarysu dna macicy oraz wewnętrznego zarysu jamy macicy. Projekcja ta umożliwia różnicowanie macic dwurożnych i łukowatych z obecnością przegrody w obrębie jamy macicy. Dokładność rozpoznań wad macicy z zastosowaniem USG-3D została porównana z histeroskopią i wykazano, iż jest ona bardzo wysoka. Ultrasonografia 3D cechuje się wręcz idealną swoistością i czułością w rozpoznawaniu wad wrodzonych macicy, co jest szczególnie ważne przy rozpoznawaniu subtelnych anomalii, jak macice łukowate i małe przegrody. Dodatkowo jest to technika charakteryzująca się wysoką powtarzalnością badań i niską zmiennością wewnątrzseryjną oraz międzyseryjną dokonywanych obserwacji. Obecność nabytych wad jamy macicy jak polipy endometrialne, mięśniaki podśluzówkowe oraz zrosty wewnątrzmaciczne może upośledzać płodność, a trójwymiarowa sonohisterografia pozwala, nie tylko na lepsze zobrazowanie zmiany, ale również na jej precyzyjne zlokalizowanie. W opinii wielu badaczy prawidłowe badanie sonohisterograficzne w projekcji 3D eliminuje konieczność wykonywania bardziej inwazyjnych procedur, jak histeroskopia.

Zdrowe, prawidłowe jajowody są niewidoczne podczas rutynowego badania ultrasonograficznego i zobrazować je można w przypadku gdy są zmienione w rozdęte i wypełnione płynem wodniaki. Możliwe jest natomiast uwidocznienie jajowodów podczas histerosalpingosonografii ze środkiem kontrastowym (HyCoSy) w projekcji dwuwymiarowej lub dwuwymiarowej. Zastosowanie trójwymiarowej angiografii dopplerowskiej, o wysokiej czułości dla wolnych przepływów, umożliwia uwidocznienie przepływu środka kontrastowego na całej długości jajowodu aż do strzępek. Zastosowanie zaawansowanych techniki ultrasonografii 3D (np. VOCAL) umożliwia również dokładne i powtarzalne zmierzenie objętości błony śluzowej macicy, dzięki znacznej różnicy w echogenności endometrium i myometrium. Zastosowanie ultrasonografii 3D umożliwia obrazowanie jajników w trzech prostopadłych płaszczyznach oraz dokonywanie bardzo dokładnych pomiarów objętości gonad i pęcherzyków jajnikowych. Zastosowanie techniki trójwymiarowej angiografii dopplerowskiej umożliwia także ocenę przepływów naczyniowych (zarówno tętniczych jak i żylnych) w całym jajniku, a nie jak w projekcji 2D, tylko w jednej wybranej płaszczyźnie. Nowoczesny ultrasonograf daje lepsze możliwości uwidocznienia topografii powierzchni wewnętrznych oraz unaczynienia guza i tym samym daje lepsze możliwości diagnostyki różnicowej (np. torbiel endometrialna, guzy jajnika, rak)

W podsumowaniu należy stwierdzić, że technika ultrasonografii trójwymiarowej ma zastosowanie w obrazowaniu wad macicy, zespołów zaburzeń jajeczkowania, guzów jajnika, a nawet w rozpoznawaniu niedrożności jajowodów. Wykorzystanie trójwymiarowej angiografii Dopplerowskiej do oceny unaczynienia okołopęcherzykowego i waskularyzacji endometrium, w cyklach stymulowanych, może być przydatnym narzędziem do monitorowania i prognozowania efektów leczenia. Dodatkowo technika ta może znaleźć miejsce w wykonywaniu punkcji hiperstymulowanych jajników oraz inseminacji.

 

APARATY DO ZNIECZULANIA

W GPSK funkcjonują 4 sale operacyjne do wykonywania planowych zabiegów operacyjnych pacjentów dorosłych w obrębie Oddziału Operacyjnego, 2 sale do cięć cesarskichw obrębie Oddziału Porodowego, sala operacyjna w obrębie Izby Przyjęć do nagłych przypadków, sala operacyjna w obrębie Oddziału Neonatologicznego, co daje nam 8 sal operacyjnych oraz Centralny Gabinet Zabiegowy.W szpitalu odbywa się ponad 5000 zabiegów operacyjnych na Bloku Operacyjnym, 3300 cięć cesarskich, 3800 zabiegów w Centralnym Gabinecie Zabiegowym i 1300 w Sali Operacyjnej Izby Przyjęć.

Projekt ma na celu:

  • wymianę sprzętu na sali operacyjnej Izby Przyjęć
  • wymianę sprzętu w Centralnym Gabinecie Zabiegowym

Aparat do znieczulenia jest nieodłącznym elementem zabiegów w znieczuleniu ogólnym. "Znieczulenie ogólne polega na okresowym zahamowaniu czynności układu nerwowego przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji ośrodków podtrzymujących życie (np. ośrodka oddechowego odpowiadającego za regularne oddychanie)". Aparat do znieczulania zapewnia podtrzymanie funkcji życiowych pacjenta, a wchodzący w skład stanowiska respirator anestezjologiczny przejmuje funkcje oddechowe. Do wymiany 2 sztuki z 2009r.

Aparaty do znieczulenia służyć będą do znieczulania w trakcie zabiegów operacyjnych w leczeniu niepłodności jak np. histeroskopia.

Histeroskopia diagnostyczna jest stosowana do oceny jamy macicy i wykrycia przyczyn nieprawidłowych krwawień macicznych, weryfikacji nieprawidłowych obrazów ultrasonograficznych endometrium przy podejrzeniu obecności polipów endometrialnych, mięśniaków podśluzówkowych lub stanów przednowotworowych/nowotworowych błony śluzowej macicy. Histeroskopia diagnostyczna służy także do wyjaśniania przyczyn niepłodności, nawracających poronień oraz diagnostyki wrodzonych wad macicy.

Histeroskopia operacyjna jest małoinwazyjną, nowoczesną metodą operacyjną w której za pomocą narzędzi chirurgicznych lub elektrochirurgicznych można usunąć polipy endometrialne, mięśniaki podśluzówkowe i śródścienne, zrosty wewnątrzmaciczne (w tym lite zrosty całkowicie zamykające jamę macicy – zespół Ashermana) oraz przegrody macicy. Histeroskopia operacyjna służy również leczeniu obfitych krwawień miesiączkowych i międzymiesiączkowych oraz terapii łagodnych rozrostów endometrium przy użyciu technik destrukcyjnych błony śluzowej macicy.

 

GPSK UM został wybrany na realizatora Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce 2016-2020 i pełni funkcję referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności.