Wybierz podkategorię

Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny uzyskał dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu.”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Potrzeba realizacji Projektu powstała z uwagi na fakt, iż większość naszych pacjentek to Pacjentki młode, w tzw. wieku produkcyjnym. Jest to grupa młoda i korzystająca z internetu na każdym kroku i w każdym momencie swojego życia – od mediów społecznościowych, zakupów, lokalizacji i sprawdzania trasy dotarcia na miejsce aż po internetowe załatwianie spraw w urzędach i instytucjach. Dlatego też, idąc z duchem czasu, zdecydowaliśmy się na modernizację naszego systemu i usprawnienie go poprzez aplikacje i usługi internetowe dostępne dla Pacjentek naszego szpitala – GPSK UM w Poznaniu, jak również poprzez portal zdrowotny i zamieszczoną na nim obszerną wiedzę medyczną dla wszystkich kobiet korzystających z internetu zarówno w Poznaniu jak i w Wielkopolsce.

W zakres projektu wchodzą następujące elementy:

 • wdrożenie i uruchomienie usług e-rejestracja, e-wyniki i archiwum dokumentów cyfrowych wraz z podpisem ( w zakresie diagnostyki i poradni )
 • zakup oraz instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem (serwery, macierz dyskowa, urządzenia aktywne, tablety medyczne, sprzęt komputerowy)
 • wymiana sieci komputerowej wraz z siecią bezprzewodową oraz hotspotami i infokioskami dostępnymi dla Pacjentek w oddziałach
 • usprawnienie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego.
 • Zaprojektowanie i uruchomienie portalu zdrowotnego (edukacyjno-informacyjnego)

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności regionu poprzez poprawę stanu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje także osiągnięcie celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • poprawa jakości obsługi pacjentów;
 • rozwój technologiczny placówki poprzez wzrost wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych;
 • stworzenie placówki przyjaznej pacjentowi;
 • skrócenie czasu tworzenia dokumentacji medycznej;
 • wzrost dostępności do usług medycznych oferowanych przez szpital;
 • poprawa dostępu pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych do informacji medycznej.

 

Realizacja projektu umożliwi uruchomienie następujących e-usług:

 • e-rejestracja, e-wyniki i archiwum dokumentów cyfrowych wraz z podpisem ( w zakresie diagnostyki i poradni )

             Platforma ta pozwoli na elektroniczny system rejestracji pacjentów do poradni specjalistycznych oraz lekarzy za pomocą internetu. Pacjent w celu zarezerwowania terminu wizyty on-line loguje się na specjalnie na ten cel utworzonej stronie www, na której, po sprawdzeniu dostępnych terminów wizyt wybranego lekarza, może dokonać jej rezerwacji. System e-rejestracja jest zintegrowany z systemem szpitalnym, dlatego zarezerwowana przez internet wizyta od razu stanie się widoczna dla personelu wybranej poradni. Aplikacja ta umożliwia w szybki i wygodny sposób rezerwację wizyty przez pacjenta metodą zdalną, za pośrednictwem internetu. System e-rejestracja umożliwia pacjentowi ponadto: wydrukowanie dokumentu potwierdzającego rezerwację wizyty, otrzymanie maila z informacją o dokonanej rezerwacji, przeglądanie wizyt pacjenta, możliwość potwierdzenia/anulowania wizyty, przypominanie o potwierdzeniu wizyty mailem, automatyczne anulowanie wizyt nie potwierdzonych w żądanym czasie.

 

Moduł e-wyniki jest aplikacją internetową umożliwiającą zewnętrznej jednostce zlecającej przeglądanie wyników diagnostycznych pacjentów, dla których wystawiła ona skierowanie. Moduł służy jednostkom, które przyjmują zlecenia na badania diagnostyczne z zewnątrz do prezentacji wyników jednostkom zlecającym.

Moduł e-wyniki pozwala na udostępnianie w formie elektronicznej wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych wykonywanych na rzecz jednostek zewnętrznych. Jednostka wykonująca badania ma możliwość konfiguracji zakresu wyników jaki jest udostępniany, który w szczególności może obejmować wyniki badań laboratorium analitycznego, pracowni diagnostyki obrazowej, bakteriologii czy histopatologii.

Istnieje możliwość integracji modułu e-wyniki z modułem e-rejestracja tak, aby umożliwić podgląd wyników badań dla konkretnych pacjentów posiadających konta w systemie rejestracji.

 

Archiwum Dokumentów Cyfrowych - jest to kompleksowa platforma przechowywania plików dowolnego formatu wraz z dodatkowymi informacjami (tzw. metadanymi), podpisami cyfrowymi oraz powiązaniami pomiędzy dokumentami. Archiwum zapewnia bezpieczeństwo dostępu do dokumentów, weryfikuje utrzymanie integralności plików oraz uniemożliwia modyfikację lub usuwanie dokumentów utrwalonych. Pozwala także na pełną kontrolę i ewidencję dostępu do poszczególnych dokumentów.

 

Portal zdrowotny – e-informacja (edukacyjno-informacyjny)

W celu poprawy jakości obsługi pacjentów zaplanowano stworzenie portalu informacyjno-edukacyjnego dla kobiet planujących ciążę, kobiet w ciąży, dla kobiet z problemami ginekologicznymi i kobiet w okresie pomenopauzalnym. Umożliwi to kobietom zdobycie obszernej wiedzy bez wychodzenia z domu. W ramach portalu dostępna będzie również możliwość zapoznania się z poradami szkoły rodzenia, w formie filmów instruktażowych i artykułów. Kobiety z obszarów wiejskich, nie mające możliwości dojeżdżania do dużych miast, będą miały możliwość edukacji przed porodem. Utworzenie portalu edukacyjno-informacyjnego pozwoli na wzmocnienie zachowań prozdrowotnych, w szczególności w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej w ciąży. Portal upowszechni również działania przeciw uzależnieniom w ciąży – palenie tytoniu, spożycie alkoholu, szczególnie w grupie z wykluczeniem społecznym. Portal ten będzie szeroko promowany i rozpowszechniany również w mediach społecznościowych.

www.portaldlamamy.pl rozpoczął funkcjonowanie  w dniu 18.12.2015 r. Na stronie tej zamieszczać będziemy wszelkie porady zdrowotne zarówno dla kobiet w ciąży jak i dla pań starających się o dziecko oraz dla mam. Specjalnie na potrzeby tego portalu realizujemy projekt PolnaTV – są to filmy z wypowiedziami naszych specjalistów o danym zagadnieniu medycznym. Dziś mamy już 6 gotowych filmów m.in. o żółtaczce u noworodka, badaniach prenatalnych czy też o tym, jak kąpać nasze maleństwo. Nasz kanał na YouTube znaleźć można wpisując w wyszukiwarkę „PolnaTV” lub przechodząc z portaldlamamy.pl poprzez link na stronie głównej.

Zapraszamy też gorąco na nasz fanpage na Facebooku, tam też będziemy zamieszczać video PolnaTV oraz ciekawe artykuły:

www.facebook.com/szpitalpolna