Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Z dniem 1.01.2016 r. po 10 latach zakończył działalność Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Ministerstwo Zdrowia nie ogłosiło konkursu na kolejne 5 lat. Nadal wykonywać można w Programie badanie cytologiczne, jednakże nie będą już rozsyłane z naszego ośrodka zaproszenia na cytologię. Nie będzie również działań edukacyjnych w szkołach.

Programem profilaktyki objęte zostały Polki między 25 a 59 rokiem życia, które w ciągu 3 ostatnich lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Skierowanie nie jest potrzebne.

Bezpłatne badania cytologiczne świadczą zakłady opieki zdrowotnej w całej Polsce, które podpisały z NFZ umowę na realizację Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny realizuje wszystkie trzy etapy Programu profilaktyki tzn.

- I Etap - etap podstawowy - pobranie wymazu cytologicznego przez lekarza ginekologa,

- II Etap - diagnostyczny - ocena preparatu przez cytodiagnostę,

-III Etap - pogłębionej diagnostyki - leczenie pacjentek z wynikiem nieprawidłowym.

W strukturach szpitala etapem II i III zajmuje się Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy, która to jest regionalnym ośrodkiem referencyjnym w zakresie prowadzenia profilaktyki raka szyjki macicy.

Aby umówić się na bezpłatne badanie cytologiczne prosimy o rejestrację pod numerem telefonu 61 8419-310, 61 8419-694 lub osobiście w Poradniach na pierwszym piętrze w budynku D Szpitala.