Wybierz podkategorię

Porady udzielane telefonicznie

27/04/2020

Porady udzielane telefonicznie dla pacjentów poradni przyszpitalnych:

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ oraz komunikatami Centrali NFZ porady telefonicznie mogą być udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Z porad udzielanych telefonicznie mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym m.in. pacjenci poradni onkologicznych, pacjentki ciężarne,  którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli (recepty na kontynuację leków, kontynuacja zwolnienia lekarskiego itp.).

Porady telefoniczne będą realizowane w godz. od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 663 956 403 lub pod nr właściwej poradni.