Wybierz podkategorię

Specjalista ds. Informatyki

31/07/2020

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego

 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Informatyki

 

Miejsce pracy: Poznań
 

Opis stanowiska:

 • administracja serwerami Windows Server, Linux oraz aplikacjami firmy,
 • administracja bazami SQL (MS SQL, MySQL),
 • instalacja odpowiedniego oprogramowania na sprzęcie komputerowym jednostek organizacyjnych szpitala, konfiguracja urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery),
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem programów i systemów oraz ich aktualizacja,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów, w tym usuwanie powstałych awarii sprzętu oraz wykorzystywanych systemów i programów,
 • nadzór i konfiguracja sieci LAN szpitala,
 • udział w projektach wdrożeniowych oraz eksploatacyjnych systemu klasy ERP,
 • współpraca z zewnętrznymi firmami i konsultantami merytorycznymi,
 • przygotowywanie urządzeń do pracy dla innych użytkowników, a także za przeprowadzenie szkoleń wdrażających i przygotowujących do obsługi zainstalowanego systemu.

 

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie informatyczne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 2-letni staż pracy. , wykształcenie wyższe informatyczne będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość systemów Windows, Windows Server oraz Linux (Centos, RedHat, Debian) na poziomie administratora,
 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych (administracja, kopie zapasowe)
 • znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL (tworzenie zapytań do bazy, procedur , funkcji itp),
 • bieżące utrzymanie systemów - analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych,
 • umiejętność naprawy i konfiguracji urządzeń komputerowych (stacje robocze, drukarki),  
 • znajomość języka HTML5, CSS3,
 • administrowanie sieciami LAN/WAN/WLAN (znajomość budowy oraz konfiguracji urządzeń sieciowych),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
 • zdolności analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność.

 

Dodatkowe atuty stanowić będą:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa w środowiskach informatycznych,
 • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo przy wdrażaniu systemu klasy ERP,
 • umiejętność programowania strukturalnego i obiektowego SQL.

Oferujemy:

 • długofalowe, stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełen etat),
 • przyjazne środowisko pracy,
 • niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych zadań oraz wsparcie zespołu w procesie adaptacyjnym,
 • pakiet dodatków pozapłacowych – ZFŚS, w tym dofinansowanie karty Multi-Sport,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w warunkach znanego w kraju podmiotu leczniczego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: pskorupinski@gpsk.ump.edu.pl

 

Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
 • W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
 • Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora w tym m.in. pracownicy Działu Kadr i Płac Szpitala oraz potencjalny przełożony osoby kandydującej do pracy w Szpitalu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pani/Pana odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej w dokumentach aplikacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani aplikowała/ Pan aplikował lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. W przypadku gdy Pani wyraziła/ Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, o których mowa w art. 2211 Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.