Wybierz podkategorię

Referent - apteka przyszpitalna

23/05/2019

Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Referenta

Apteka Przyszpitalna

Miejsce pracy: Poznań
 

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Księgowanie faktur.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Sporządzanie raportów.
 • Archiwizację dokumentów księgowych.
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiza danych.
 • Analizę i rozliczanie kont księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego - preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia.
 • Znajomości programu MS Office.
 • Bardzo dobrych zdolności analitycznych.
 • Rzetelności, odpowiedzialności i terminowości.
 • Dobrej organizacji pracy.
 • Umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin.
 • Atrakcyjne godziny pracy 7:30 – 15:05.
 • Pakiet świadczeń socjalnych.
 • Dofinansowanie do karty MultiSport.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: dchrostek@gpsk.ump.edu.pl lub Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
 2. W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
 4. Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora w tym m.in. pracownicy Działu Kadr i Płac Szpitala oraz potencjalny przełożony osoby kandydującej do pracy w Szpitalu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pani/Pana odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej
  w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani aplikowała/ Pan aplikował lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. W przypadku gdy Pani wyraziła/ Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.