Wybierz podkategorię

Kucharz / Kucharka

24/06/2021

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kucharz / Kucharka

Miejsce pracy: Poznań

 

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Pasji kucharskiej,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętności  pracy w zespole,
 • Dbałości o najwyższą jakość, smak i estetykę sporządzanych posiłków,
 • Dążenia do jak najwyższego poziomu jakości usług i zadowolenia pacjentów,
 • Znajomości systemów kontroli jakości i higieny produkcji,
 • Racjonalnego gospodarowania towarem,
 • Dbałości o czystość i porządek.

Wymagania:

 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku Kucharza,
 • Posiadanie aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Doświadczenie w przygotowywaniu różnorodnych dań,
 • Pomysłowość, innowacyjność i kreatywność,
 • Praktyczna znajomość  procedur HCCP.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę dwu zmianową (  5:30-13:30 / 10:00-18:00),
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Możliwość wprowadzania autorskich pomysłów,
 • Pracę w profesjonalnie wyposażonej kuchni.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl

Informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań.
 • W Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/c RODO oraz art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
 • Na mocy obowiązujących przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora w tym m.in. pracownicy Działu Kadr i Płac Szpitala oraz potencjalny przełożony osoby kandydującej do pracy w Szpitalu. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom chyba, że możliwość ich udostępniania będzie wynikała z Pani/Pana odrębnej zgody na takie wykorzystanie danych, umieszczonej w dokumentach aplikacyjnych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani aplikowała/ Pan aplikował lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody. W przypadku gdy Pani wyraziła/ Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, o których mowa w art. 2211 Kodeksu Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.