Wybierz podkategorię

ELEKTRYK / Konserwator sieci i urządzeń elektrycznych

18/05/2021

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK / Konserwator sieci i urządzeń elektrycznych

Miejsce pracy: Poznań

Sekcja Obsługi Technicznej GPSK

 

Opis stanowiska:

 • realizacja  zadań  związanych  z  utrzymaniem  ciągłości  pracy  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  w  Szpitalu;
 • regularna kontrola pracy rozdzielnic SN, nN, stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, systemu zasilania awaryjnego i gwarantowanego;
 • bieżąca obsługa, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie technicznym instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z kontrolą parametrów ich pracy;
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych w celu zapewnienia ich optymalnej wydajności, bezpieczeństwa pracy i zapobiegania awariom;
 • wykonywanie napraw w podległym obszarze w sytuacjach zgłaszanych i zdiagnozowanych usterek;
 • inicjowanie rozwiązań optymalizujących koszty eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • utrzymywanie porządku i bezpiecznych warunków pracy w pomieszczeniach technicznych ruchu elektrycznego;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonywanych czynności eksploatacyjno-dozorowych na stanowisku.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe – preferowane wykształcenie średnie – o profilu elektrycznym;
 • 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych lub przemysłowych;
 • aktualne uprawnienia elektryczne SEP G1 „E” i ”D” – montaż, obsługa, konserwacja, kontrola i pomiar urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zdolność i odpowiedni stan zdrowia niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, w tym brak przeciwwskazań
  do pracy na wysokości;
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym, 3-zmianowym [8h/12h/24h – zgodnie z harmonogramem];
 • dyspozycyjność do pełnienia nieplanowanych dyżurów zabezpieczających w sytuacjach awaryjnych;
 • wysoki poziom wiedzy fachowej umożliwiający pracę z dokumentacją techniczną [DTR], stosowanie instrukcji
  i czytanie schematów elektrycznych;
 • umiejętność praktycznego diagnozowania i rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.        

Mile widziane:

 • aktualne uprawnienia eksploatacyjne SEP G2 „E” (energetyczne) i/lub G3 „E” (gazowe);
 • doświadczenie w obsłudze spalinowych agregatów prądotwórczych oraz układów z urządzeniami UPS.

Oferujemy:

 • pracę w jednostce sektora finansów publicznych, którą wyróżnia wysoka stabilność zatrudnienia;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wyników;
 • pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport;
 • wsparcie zespołu doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny tel. 61 841 92 18, kom. 601 170 199

lub przesyłanie CV na adres: biurozds@gpsk.ump.edu.pl

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30.06.2021 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.