Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

20/12/2019

Poznań, dnia 20.12.2019 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

  1. Mateusz Madejczyk

  2. Wiesław Markwitz