Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka (w Pododdziale Położniczo - Ginekologicznym II, Pododdziale (...)

16/12/2019

Poznań, dnia 16.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka (w Pododdziale Położniczo - Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym, Pododdziale Izby Przyjęć) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka (w Pododdziale Położniczo - Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym, Pododdziale Izby Przyjęć) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć

 

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka (w Pododdziale Położniczo - Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym, Pododdziale Izby Przyjęć)

wraz z pełnieniem dyżurów

w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć:

  1. Adam Malinger