Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

23/12/2019

Poznań, dnia 23.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

anestezjologii i intensywnej terapii

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

 

  1. Bogusław Sobolewski NZOZ EPIONE