Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Klinice Rozrodczości w Pododdziale Położniczym IV na stanowisku koordynatora medycznego

19/09/2018

Poznań, dnia 19.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Rozrodczości w Pododdziale Położniczym IV

na stanowisku koordynatora medycznego

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2020r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Rozrodczości w Pododdziale Położniczym IV na stanowisku koordynatora medycznego.

 

W postępowaniu konkursowym na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Rozrodczości w Pododdziale Położniczym IV na stanowisku koordynatora medycznego wybrano następującą ofertę:

 

  1. Ewa Wender-Ożegowska