Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego w Poradni Neonatologicznej

23/08/2018

Poznań, dnia 23.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

neonatologii wraz z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego

 w Poradni Neonatologicznej

w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego  w Poradni Neonatologicznej

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie neonatologii wraz z pełnieniem funkcji koordynatora medycznego

 w Poradni Neonatologicznej

 

Lp.

Nazwa

  1.  

Jerzy Szczapa