Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych (...) wraz z pełnieniem dyżurów (...)

23/08/2018

Poznań, dnia 23.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych (Pododdziale Położniczym III oraz Pododdziale Położniczo-Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem dyżurów w Izbie Przyjęć oraz Pododdziale Porodowym

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych (Pododdziale Położniczym III oraz Pododdziale Położniczo-Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem dyżurów w Izbie Przyjęć oraz Pododdziale Porodowym

 

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa w Klinice Perinatologii i Chorób Kobiecych (Pododdziale Położniczym III oraz Pododdziale Położniczo-Ginekologicznym I) wraz z pełnieniem dyżurów w Izbie Przyjęć oraz Pododdziale Porodowym

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

 1

Piotr Puacz

 2

Adam Mościcki