Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) w Klinice Ginekologii Operacyjnej (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć

04/09/2018

Poznań, dnia 04.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

ginekologii i położnictwa w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć  w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 12.09.2018r. do dnia 31.08.2020r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć 

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie ginekologii i położnictwa

w Klinice Ginekologii Operacyjnej  (Pododdziale Ginekologicznym IV) wraz z pełnieniem dyżurów w Pododdziale Porodowym oraz Izbie Przyjęć:

 

 

  1. Mariusz Wróblewski