Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu (...) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności wraz z pełnieniem funkcji na stanowisku koordynatora medycznego

23/08/2018

Poznań, dnia 23.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

wraz z pełnieniem funkcji na stanowisku koordynatora medycznego

w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.08.2020r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii

w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

wraz z pełnieniem funkcji na stanowisku koordynatora medycznego

 

Oferta wybrana w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie anestezjologii w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

wraz z pełnieniem funkcji na stanowisku koordynatora medycznego

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

Roman Simlat