Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczenie usług zdrowotnych (w zakresie medycyny rozrodu) w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

31/03/2017

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczenie usług zdrowotnych (w zakresie medycyny rozrodu)

w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na świadczenie usług zdrowotnych (w zakresie medycyny rozrodu)

w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług zdrowotnych

(w zakresie medycyny rozrodu) w Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności

 

Lp.

Imię i nazwisko

 1.  

Ewa Milewska

 1.  

Martyna Siąkowska

 1.  

Agnieszka Mitkowska

 1.  

Marek Pelesz

 1.  

Piotr Jędrzejczak

 1.  

Leszek Pawelczyk

 1.  

Robert Spaczyński

 1.  

Beata Banaszewska

 1.  

Maciej Brązert

 1.  

Krzysztof Derwich

 1.  

Katarzyna Ożegowska

 1.  

Monika Serdyńska-Szuster