Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Pododdziale Porodowym, w Izbie Przyjęć

31/03/2017

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  pełnienia dyżurów medycznych w Pododdziale Porodowym, w Izbie Przyjęć

w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

pełnienia dyżurów medycznych w Pododdziale Porodowym, w Izbie Przyjęć

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Pododdziale Porodowym

 

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

IV lekarz dyżurny - Grzegorz Sitkowski

 

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

                   

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

II lekarz dyżurny - Grzegorz Sitkowski