Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii

31/03/2017

Poznań, dnia 01.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii

w okresie od dnia 07.03.2017 r. do dnia 06.03.2010 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Klinice Neonatologii

 

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

Piątkowskie Centrum Usług Medycznych DAGMED Mikołaj Pukaniec