Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii na stanowisku koordynatora

31/03/2017

Poznań, dnia 24.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

psychologii na stanowisku koordynatora Zespołu Psychologów

w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2019 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

psychologii na stanowisku koordynatora Zespołu Psychologów w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie psychologii na stanowisku koordynatora Zespołu Psychologów w Ginekologiczno - Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak