Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Pododdziałach: Położniczo–Ginekologicznym II, Diagnostyczno–Obserwacyjnym, Izby Przyjęć

06/02/2017

Poznań, dnia 23.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

ginekologii i położnictwa w Pododdziale Położniczo – Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno – Obserwacyjny, Pododdziale Izby Przyjęć

w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie:

ginekologii i położnictwa w Pododdziale Położniczo-Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym, Pododdziale Izby Przyjęć

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Pododdziale Położniczo-Ginekologicznym II, Pododdziale Diagnostyczno-Obserwacyjnym, Pododdziale Izby Przyjęć:

Lp.

Imię i nazwisko

  1.  

Karina Spławska-Matuszczak