Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na stanowisku zastępcy koordynatora medycznego Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej (Pododdział Endokrynologiczny)

23/01/2017

Poznań, dnia 23.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku

zastępcy koordynatora medycznego Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej

( Pododdział Endokrynologiczny )

w okresie od dnia 01.02.2017 r.  do dnia 31.01.2018 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku zastępcy koordynatora medycznego

Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej ( Pododdział Endokrynologiczny )

 

W postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na stanowisku zastępcy koordynatora medycznego

Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej ( Pododdział Endokrynologiczny )

wybrana została następująca oferta:

 

Lp

Imię i nazwisko

1.

Agnieszka Podfigurna