Wybierz podkategorię

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Pododdziale Endokrynologicznym

23/01/2017

Poznań, dnia 23.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie

 ginekologii i położnictwa w Pododdziale  Endokrynologicznym

( Klinika Endokrynologii Ginekologicznej)

w okresie od dnia od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie ginekologii i położnictwa

w Pododdziale  Endokrynologicznym

( Klinika Endokrynologii Ginekologicznej)

 

Oferty wybrane w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie ginekologii i położnictwa w Pododdziale  Endokrynologicznym

( Klinika Endokrynologii Ginekologicznej)

 

L p.

Imię i nazwisko

  1.  

Krzysztof Katulski