Wybierz podkategorię

Szkolenie Interwencja Kryzysowa

03/04/2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie organizowane przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu w zakresie INTERWENCJI W KRYZYSIE.

Szkolenie prowadzić będą: mgr Mirosław Madejski i mgr Wojciech Szlagura  (Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN)

 

Szkolenie adresowane jest do psychologów pracujących z ludźmi w kryzysie, zainteresowanych tą formą pomagania (związanym z chorobą, utratą, w sytuacjach katastrof i kataklizmów, zagrożonymi samobójstwem) a także dla lekarzy, pielęgniarek/położnych, pracowników pomocy społecznej, oświaty, służb emergencyjnych, sądownictwa, pozarządowych organizacji pomocowych, osób duchowych.

Kurs składa się z 4 modułów (po 30 godzin każde).

Zajęcia będą odbywały się w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 16, domofon 10. (50 m od przystanku tramwajowego, nie ma strefy parkowania).

 

Tematy spotkań:

 1. 5-7 września 2019
  Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
 2. 10-12 października 2019
  Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
 3. 21-23 listopada 2019
  Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
 4. 16-18 stycznia 2020
  Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby

 

Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat zawierający szczegółowe informacje  o treściach szkolenia i ilości godzin.

 

Opis szkolenia

 1. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej
  Kontakt ze sobą - wgląd we własne procesy psychiczne, komunikowanie się w pomaganiu, podstawowe zmienne relacyjne w procesie pomagania, kryzys - definicja i dynamika, "wewnętrzna mapa" interwenta a efektywność pomagania, analiza własnych zasobów i deficytów w kontekście interwencji kryzysowej, główne teorie kryzysu, ocena stanu klienta kryzysowego, problematyka kryzysu chronicznego, modele interwencji kryzysowej, budowanie kontaktu z klientem w kryzysie, style działania w interwencji kryzysowej, sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
   
 2. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem
  Specyfika podatności na zagrożenie samobójcze w różnych okresach rozwojowych, teorie zachowań suicydalnych, osoba zagrożona samobójstwem - portret psychologiczny, syndrom presuicydalny, sposoby oceny zagrożeń samobójczych, czynniki podwyższonego ryzyka u młodzieży i osób dorosłych, problemy relacyjne w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem, najczęstsze błędy w pracy z zagrożeniami samobójczymi, zasady i procedury efektywnej interwencji działania postwencyjne - planowanie i pomoc w rodzinie i w szkole.
   
 3. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof
  Istota doświadczenia traumatycznego, psychologia ofiar wydarzeń losowych, metody szybkiej diagnozy głębokości uszkodzenia przez uraz (koncepcja Ryzyko - Zagrożenie), Zespół Stresu Pourazowego, sposoby identyfikacji zasobów radzenia sobie osób dotkniętych katastrofą, integralny model radzenia sobie BASIC Ph (wg M. Lahada) indywidualna i grupowa interwencja kryzysowa wobec ofiar kataklizmów i katastrof, zasady pomagania grupom i społecznościom, warunki efektywnego wykorzystania techniki grupowego odreagowania, proces debriefingu (CIPR a CISD).
   
 4. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby
  Swoistość kryzysu utraty, dynamika doświadczania żałoby, fazowe ujęcia procesu żalu i żałoby po stracie, dziecko w żałobie, rodzaje utrat - różnicowanie przeżywania wg typów relacji, patologizacja procesu żałoby - czynniki i rozpoznawanie, interwencja kryzysowa w żałobie - cele, procedury, pomoc dziecku w przeżywaniu utraty, współpraca z otoczeniem społecznym osoby w żałobie, dyrektywy dla terapii klientów w patologicznym procesie żałoby, problematyka relacji w pomaganiu osobom przeżywającym kryzys utraty, ochrona interwenta przed doświadczaniem "wtórnej traumy".

            http://www.interwencjakryzysowa.pl

 

Liczba miejsc: 20

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

W trakcie zajęć przewidziane są przerwy kawowe i jedna przerwa obiadowa (w pobliżu są restauracje i punkty gastronomiczne)

 

Koszt uczestnictwa:

2000 zł. dla członków PTP opłacających składki, (członkowie Oddziału PTP w Poznaniu mogą zwrócić się o 90% dofinansowanie szkolenia z funduszy oddziału).  

2250 zł dla osób zainteresowanych, wskazanych w zaproszeniu

 

Zapisy i wpłaty:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Bank Gospodarstwa Krajowego 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

z dopiskiem: Interwencja kryzysowa


Zgłoszenia: jluczakwawrzyniak@gmail.com