Wybierz podkategorię

Warsztaty laparoskopowe dla lekarzy ginekologów - 8.06.2017 r.

12/05/2017

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych:

PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH LAPAROSKOPOWYCH

pt.: "HISTEREKTOMIA LAPAROSKOPOWA - KROK PO KROKU",

które odbywać się będą w dniu 8.06.2017 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dr Macieja Sobkowskiego.

Zamysłem naszym jest, aby warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej.

Dlatego do wzięcia aktywnego udziału w operacjach laparoskopowych, czyli asysty do operacji na salach operacyjnych zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy opanowali już następujące techniki operacyjne:

  • usunięcie przydatków metodą laparoskopową
  • usunięcie mięśniaka macicy metodą laparoskopową
  • szycie mięśnia macicy metodą laparoskopową.

Wśród lekarzy ginekologów spełniających powyższe kryteria, którzy zgłoszą się do aktywnego udziału w operacjach przeprowadzanych podczas Praktycznych Warsztatów Laparoskopowych wylosowanych zostanie 16 lekarzy bezpośrednio zaangażowanych w procedury operacyjne przy stole operacyjnym. Pozostałe Koleżanki i Koledzy zgłaszający się na w/w Warsztaty będą mogli obserwować transmisję multimedialną z Sali Wykładowej im. prof. Andrzeja Głydy zlokalizowanej na poziomie BA w naszym Szpitalu. Maksymalna liczba osób obecnych na Sali Wykładowej to 30 osób.

Celem dokonania losowego wyboru lekarzy operujących z zaproszonymi ekspertami przygotowaliśmy dla Państwa poniżej zamieszczony Quiz, którego wyniki pozwolą organizatorom zdefiniować osoby uprawnione do AKTYWNEGO UCZESTNICTWA w operacjach laparoskopowych.

Quiz znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://www.termedia.pl/Konferencje?Warsztaty&e=581&p=4444