Wybierz podkategorię

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PSYCHOLOGIA KLINICZNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE"

13/03/2017

Konferencja stanowi w swoich założeniach płaszczyznę wymiany doświadczeń psychologów współpracujących z przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych – lekarzami, położnymi, rehabilitantami -  pracującymi w z matkami, rodzicami i całymi rodzinami, które doświadczają niepowodzeń położniczych lub/i oczekują na narodziny chorego dziecka.  Spotkanie projektowane jest jako możliwość wypracowania najlepszych interdyscyplinarnych zwyczajów i poprawy standardów opieki.  Planujemy przedstawić i dyskutować osiągnięcia i dylematy wokół następujących wątków tematycznych:

 • postępy i ich skutki (konsekwencje)  w medycynie perinatalnej,
 • okoliczności towarzyszące procesowi diagnostycznemu w okresie prenatalnym,
 • przekazywanie niepomyślnych informacji,
 • reakcje kobiet i ich rodzin na złe wiadomości,
 • obciążenie psychiczne osób rozpoznających nieprawidłowy rozwój wewnątrzmaciczny płodu,
 • dedykowana pomoc psychologiczna – interwencja w kryzysie,
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców chorego dziecka, -
 • współpraca z hospicjami pre- i postnatalnymi z poziomu oddziałów położniczych i neonatologicznych,
 • konkretne rozwiązania na poziomie realizacyjnym i wypracowanie dobrych praktyk w różnych ośrodkach położniczych.

Tylko integracyjne wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin: psychologii klinicznej, nauk medycznych i  humanistyczno-społecznych pozwala lepiej  zrozumieć i podejmować adekwatne rozwiązywanie problemów zdrowotnych lub/i psychologicznych kobiet w ciąży powikłanej, oczekujących na narodziny chorego dziecka lub/i posiadających dzieci niepełnosprawne.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do  psychologów klinicznych, psychologów w trakcie specjalizacji w zakresie psychologia kliniczna, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologia i położnictwo, położnych, położnych środowiskowych, studentów psychologii (szczególnie realizujących specjalność psychologia kliniczna), studentów studiów lekarskich i medycznych Uniwersytetów Medycznych – członków Studenckich Towarzystw Naukowych, nauczycieli akademickich.

 

PROGRAM KONFERENCJI I WYKŁADOWCY

Wśród zaproszonych gości potwierdzili swój udział specjaliści w dziedzinie psychologii klinicznej, perinatologii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, opieki paliatywnej,  położnictwa i pielęgniarstwa, rehabilitacji, a także rodzice dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowy rozwój w okresie trwania ciąży lub po porodzie.

 

2 czerwca 2017 r. PIĄTEK

13.00 - 13.30 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13.30 - 19.30 - SESJE WYKŁADOWE

 

13.30 - 14.20

I. PSYCHOLOGIA KLINICZNA – DZIEDZINA PRAKTYKI KLINICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII.

1. Otwarcie Konferencji. (10 min.)

2. Budowanie zespołów interdyscyplinarnych w oddziałach położniczych na III poziomie opieki perinatalnej. (20 min.)

dr Maciej Sobkowski – dyrektor GPSK UM, Poznań

3. Psychologia kliniczna w położnictwie i ginekologii - od praktyki do teorii. (20 min.)

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak  - specjalista psycholog kliniczny, Poznań

 

14.20 - 16.00

II. OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY POWIKŁANEJ I W SYTUACJI NIEPOWODZEŃ POŁOŻNICZYCH.

1. Prezentacja firmy Miralex. (20 min.)

2. Postępy w medycynie perinatalnej. (25 min.)

prof. Ewa Wender - Ożegowska - specjalista ginekolog-położnik, Poznań

3. Postępy w neonatologii – dylematy lekarza a nadzieja rodziców. (25 min.)

prof. Katarzyna Kornacka - specjalista neonatolog, Warszawa

4. Stres rodziców w związku z rozpoznaniem nieprawidłowego rozwoju płodu – zagrożenie PTSD. (25 min.)

prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz - specjalista psycholog kliniczny, Łódź

5. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

 

16.00 - 16.20 - PRZERWA KAWOWA

 

16.20 - 17.50

III. INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PERINATALNA NAD MATKĄ I CHORYM DZIECKIEM.

1. Przekazanie informacji rodzicom – "Wasze dziecko jest chore (ma wady)". (20 min.)

dr Agata Szpera-Goździewicz -  specjalista ginekolog-położnik, Poznań

2. Pierwsze spotkanie lekarza z rodzicami chorego dziecka w Oddziale Neonatologicznym. (20 min.)

dr hab. Jan Mazela - specjalista neonatolog, Poznań

3. Pomoc psychologiczna - interwencja w kryzysie czy towarzyszenie rodzicom po narodzinach chorego dziecka. (20 min.)

mgr Aleksandra Głowińska - psycholog, Poznań

4. Poród chorego vs. martwego dziecka – zadanie czy wyzwanie dla położnej Sali Porodowej. (20 min.)

dr Katarzyna Wszołek - położna, Poznań

5. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

 

17.50 - 18.05 - PRZERWA KAWOWA

 

18.05 - 19.30

IV. CO NAM POMAGA A CO PRZESZKADZA W PRACY Z KOBIETAMI W CIĄŻY POWIKŁANEJ NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM DZIECKA - DOŚWIADCZENIA WŁASNE.  (zgłoszone doniesienia)

 

20.00 - ... SPOTKANIE TOWARZYSKIE

 

3 czerwca 2017 r. SOBOTA ( 09.00 - 14.00 )

09.00 - 10.25

V.HOSPICJUM PERINATALNE, HOSPICJUM DLA DZIECI - MIEJSCE CZY IDEA ?

 

1. Prezentacja firmy Miralex ( 15 min.)

2. Problemy etyczne związane z opieką nad noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia. (20 min.)

prof. dr hab. Janusz Gadzinowski - specjalista neonatolog, Poznań

3. Rodzicielstwo na granicy życia i śmierci. (15 min.)

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak – specjalista neonatolog, Poznań

4. Holistyczna opieka nad rodziną z chorym noworodkiem/dzieckiem. (15 min.)

mgr Agnieszka Baranowska – psycholog, Warszawa

5. Pomoc w przekraczaniu rodzicielskiej niemocy w opiece nad ciężko chorym noworodkiem. (15 min.)

mgr Justyna Szumicka - położna, Kraków

6. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

 

10.25 - 10.35 - PRZERWA KAWOWA

 

10.35 - 12.00

VI. CO NAM POMAGA A CO PRZESZKADZA W PRACY Z RODZICAMI CHORYCH NOWORODKÓW/DZIECI - DOŚWIADCZENIA WŁASNE (zgłoszone doniesienia).

 

12.00 - 12.10 - PRZERWA KAWOWA

 

12.10 - 13.40

VII. INTEGRACJA OPIEKI NAD RODZINAMI Z CHORYMI/ NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI.

1.FAS - choroba wrodzona czy społeczna ? (15 min.)
mgr Iwona Palicka - specjalista psycholog kliniczny, Poznań

2.Rehabilitacja dzieci z zaburzonym rozwojem.  A co z rodzicami? (15 min.)
mgr Mirosława Maślak - specjalista fizjoterapeuta, Poznań

3.Czy podejrzenie nieprawidłowego rozwoju neurologicznego u noworodka - to już wyrok? (15 min.)
dr Paweł Kemnitz - specjalista neurolog dziecięcy, Poznań

4.Doświadczenia rodziców – działających na rzecz poprawy opieki nad chorym dzieckiem. (30 min.)
Ania Białas (Stowarzyszenie "Zakątek 21");
Adrian Kliks (Hospicjum Perinatalne "Razem")

 1. Implikacje multidyscyplinarne. (15 min.)

 

13.40 - 14.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

SESJE SPECJALNE - DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Obok zaproszonych przez nas wykładowców znajdzie się również miejsce dla Państwa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w naszym przedsięwzięciu i zabrania głosu na forum Konferencji. Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu Konferencji szczególne miejsce zajmie sesja doniesień własnych:

 

2 czerwca 2017 r. (piątek)

SESJA IV  - Co nam pomaga a co przeszkadza w pracy z kobietami w ciąży powikłanej nieprawidłowym rozwojem dziecka – doświadczenia własne (zgłoszone doniesienia)

 

3 czerwca 2017 r. (sobota)

SESJA VI - Co nam pomaga a co przeszkadza w pracy z rodzicami chorych noworodków/dzieci – doniesienia własne (zgłoszone doniesienia)

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień związanych z tematyką konferencji na adres: jluczakwawrzyniak@gpsk.ump.edu.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 30 kwiecień 2017 r.

 

Przygotowanie wystąpień:

 • zgłaszane wystąpienia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,
 • każde zgłoszone wystąpienie będzie kwalifikowane do przyjęcia przez Komitet Naukowy,
 • wysłanie wystąpienia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika zakładu/jednostki

 

Przygotowanie streszczeń:

• maksymalna liczba znaków 1500 (dla każdej wersji, bez nazwisk autorów i tytułów),

• tytuł,

• autorzy – pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów,

• osoba prezentująca – pełne imię i nazwisko,

• e-mail osoby prezentującej,

• nr tel. do osoby prezentującej,

• instytucja – pełna oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość

• słowa kluczowe – do 6 słów,

• treść wystąpienia napisana w j. polskim,  powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: jluczakwawrzyniak@gpsk.ump.edu.pl

REJESTRACJA I OPŁATY

Koszty udziału:

do 30.04.2017 :

 • 150 PLN
 • Pracownicy GPSK UM – 80 PLN
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 120 PLN
 • studenci – 80 PLN

od 1 maja 2017 r. -  29 maja 2017:

 • 200 PLN
 • Pracownicy GPSK UM - 100 PLN
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 130 PLN
 • studenci – 100 PLN

 

0d 29 maja 2017 - 02 czerwca 2017 :

 • 250 PLN
 • studenci -  150 PLN

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji:

bielak@miralex.pl lub tel. 502-348-830

 

Prosimy o przesłanie następujących danych w mailu:

Imię i nazwisko, miejscowość, nr. telefonu, dane do faktury (ewentualnie)

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać na konto:

 

MIRALEX SP. Z O.O., UL. LOTNICZA 4, 64-920 PIŁA

75 1500 1041 1210 4005 4090 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko/nazwa konferencji ( tu - Autyzm)

 

Informacje do pobrania: