Wybierz podkategorię

Brakowanie dokumentacji w szpitalnej składnicy akt

04/01/2017

W związku z kasacją historii chorób z Oddziałów Szpitalnych z roku 1994r., oraz historii chorób z Poradni Ginekologicznej z lat 1995-1996r  osoby zainteresowane mogą zgłosić się po oryginał do Sekcji Ruchu Chorych w dni robocze w godzinach od 7.00-14.30.