Wybierz podkategorię

Inspektor Ochrony Danych

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowisko to pełni mgr inż. Magdalena Kawka-Jacolik.

nr telefonu: 61 8419-707

e-mail: iod@gpsk.ump.edu.pl