Wybierz podkategorię

Zapraszamy wszystkich Pracowników na uroczyste otwarcie - 23.05.2019 - sala wykładowa godz. 10

20/05/2019

Z przyjemnością informuję, że w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu zakończyła się kompleksowa modernizacja kluczowych obszarów działalności medycznej, przeprowadzona w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.

       Nową jakość zyskał przede wszystkim Oddział Porodowy, który zwiększył swój potencjał do dziesięciu komfortowych, nowocześnie wyposażonych sal porodowych, co umocniło pozycję Szpitala w ścisłej czołówce jednostek położniczych w Polsce.

       Gruntownie wyremontowane i w całości wyposażone w najnowszy sprzęt światowej klasy zostały: Oddział Operacyjny i Centralny Gabinet Zabiegowy. Utworzone zostało ponadto Centrum Diagnostyki Prenatalnej, aspirujące do roli wiodącego w skali Kraju ośrodka zapewniającego kompleksową diagnostykę na najwyższym poziomie.

       Nowocześnie wyposażona została także Pracownia Patomorfologiczna. Umożliwiło to automatyzację procesów laboratoryjnych, a tym samym usprawnienie diagnostyki patomorfologicznej.

       Modernizacja w tej skali, przy zaangażowaniu tak dużych środków finansowych stanowi wydarzenie bez precedensu w blisko 120-letniej historii Szpitala. Można śmiało powiedzieć, że Szpital zyskał nowe oblicze. 

       Chcemy nadać temu wydarzeniu szczególną rangę i dokonać oficjalnego otwarcia zmodernizowanych komórek organizacyjnych, przy udziale zaproszonych znamienitych gości.

       Serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie, które odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Sali wykładowej im. H. Święcickiego.