Wybierz podkategorię

Komunikat odnośnie realizacji szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą

14/12/2020

18.12.2020

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że ze względów organizacyjnych zawiesza czasowo nabór zgłoszeń na szczepienia przeciwko COVID-19 dla zewnętrznych podmiotów leczniczych.

O wznowieniu naboru poinformujemy odrębnym komunikatem.

 

 

UWAGA: W razie pytań lub niejasności  prosimy o kontakt WYŁĄCZNIE 

na adres mail: awielgosz@gpsk.ump.edu.pl

 

Komunikat

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK) informuje, że będzie realizował zadania w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jako szpital węzłowy. Szczepienia przeznaczone są dla personelu innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (szpitale, przychodnie specjalistyczne, apteki, praktyki pielęgniarskie itd.). Bezpłatne szczepienia będą realizowane dla pracowników medycznych i niemedycznych, bez względu na formę zatrudnienia. Podmioty lecznicze zainteresowane współpracą prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego arkusza Excel-a i wysłanie go na adres awielgosz@gpsk.ump.edu.pl (w tytule maila prosimy podać numer REGON swojego Podmiotu).

Jednocześnie w ślad za przesłanym arkuszem prosimy o dostarczenie do siedziby GPSK ( budynek D, pokój 318) pisemnych zgód wszystkich osób zamieszczonych na liście, na przetwarzanie ich danych osobowych przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu, do dnia 18.12.2020 r. Zgody prosimy dostarczać w godzinach od 7:30 do 14:45. Wzór zgody zamieszczono na stronie GPSK wraz z niniejszym Komunikatem.

Plik Excel do pobrania na stronie internetowej Szpitala gpsk.am.poznan.pl (PONIŻEJ)

 

UWAGA: Plik Excela zostaje udostępniony tylko do dnia 19.12.2020
Plik Excel do pobrania:
F17-IOD Zgoda na udostepnienie danych szczepienie przeciwko COVID-19