Wybierz podkategorię

Warsztaty laparoskopowe w formule on-line - 17.11.2020 r. - sprawozdanie

18/11/2020

Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej  - ON – LINE

w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Polnej.

W dniu 17 listopada 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Polnej odbywały się kolejne  Praktyczne Warsztaty pt.:

Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - „krok po kroku” - ON - LINE

Warsztaty te zorganizowane zostały po raz kolejny z inicjatywy prof. Macieja Wilczaka - Kierownika Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.                                                                                             

Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną w Polsce w ostatnich trzech edycjach warsztatów postanowiliśmy zmienić formułę organizacyjną i zaprosić lekarzy ginekologów do nieodpłatnego uczestnictwa w warsztatach realizowanych w formie - ON LINE.                     W obecnych czasach pandemii taka formuła warsztatów operacyjnych stanowi praktycznie jedyną formę kształcenia kierowaną do dużej grupy lekarzy specjalizujących się w zakresie ginekologii operacyjnej lub uzupełniających swą dotychczasową edukację w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejszej. Podczas trzech edycji Warsztatów w formule ON – LINE wszystkie zabiegi operacyjne były  transmitowane         „na żywo” z precyzyjnym komentarzem, co do etapów przebiegu operacji.

Celem takiego działania było przedstawienie lekarzom uczestniczącym w warsztatach nie tylko standardowych etapów przebiegu operacji, ale również zaprezentowanie „ułatwień” dotyczących wykonywania tego typu zabiegów. Naszym zdaniem pozwoli to uczestniczącym w nich lekarzom na skuteczne zastosowanie w/w procedur operacyjnych w swoich macierzystych szpitalach wyjaśnia prof. Maciej Wilczak – koordynator Centrum.

Niezwykle cieszy nas, że wprowadzona w naszym Centrum nowatorska formuła Warsztatów „na żywo” realizowana ON-LINE pokazała, że praktyczne i edukacyjne działania Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkały się z dużym zainteresowaniem lekarzy praktyków. W trzech dotychczasowo zrealizowanych edycjach warsztatów w dniach 6.10.20, 27.10.20 oraz 17.11.20  uczestniczyło łącznie 400 osób. Zachęceni dużym zainteresowaniem polskich ginekologów podczas pierwszej w Polsce edycji tego nowego projektu praktyczno-edukacyjnego, czyli edukacji operacyjnej „na żywo” planujemy kontynuować i rozbudowywać tą formułę Warsztatów w roku 2021 - mówi prof. Maciej Wilczak  

Podczas Warsztatów – On Line w dniu 17.11.2020 roku wykonywano takie zabiegi jak :

- laparoskopowe usunięcia macicy z wykorzystywaniem systemu zamykania naczyń Ligasure

- laparoskopowe usunięcie mięśniaka macicy u pacjentki planującej rozród

- usunięcie macicy w technice laparoskopowej z wykorzystaniem technologii noża   harmonicznego 

- przezpochwowe operacje korekty wpadania pochwy przy użyciu tytanizowanych siatek polipropylenowych

- operacje TOT w terapii nietrzymania moczu przy wykorzystaniu ultralekkich taśm podcewkowych

Serdecznie zachęcamy wszystkie pacjentki do zapoznania się z zakresem zabiegów jakie wykonywane są w Centrum i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie dostępne są  informacje o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.

Poniżej link do strony Szpitala oraz Katedry i Kliniki:

·  www.gpsk.ump.edu.pl

·  www.kzmid.ump.edu.pl