Wybierz podkategorię

Karta multisport

Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny UM przystąpił do Programu MultiSport. Dzięki karcie MultiSport Użytkownicy mają nieograniczony dostęp do najlepszych i najpopularniejszych obiektów sportowych na terenie całego kraju.

W ramach Programu oferowany jest dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych w całej Polsce. Wykaz Partnerów i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów Kart znajduje się na stronie internetowej: www.kartamultisport.pl

Karty są imienne, a każda ze zgłoszonych osób może w dowolnym momencie zrezygnować z karty, a po jakimś czasie wrócić do Programu (miesięczne wypowiedzenie).

Całość rozliczenia odbywa się poprzez potrącenia z wynagrodzenia pracownika dokonywane na podstawie oświadczeń ze zgodą na potrącenie podpisywane przez pracowników.

Dzięki karcie MultiSport pracownik może korzystać:

Wstęp do obiektów Partnerów, takich jak basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna (łaźnia, jacuzzi), siłownia, grota solna.

Udział w zajęciach, takich jak: agua aerobic, joga, sztuki walki, rowery spinningowe, taniec, zajęcia fitness (m.in. Fitness z elementami tańca, gimnastyka, pilates), nordic- walking.

Zakres Programu karty MultiSport Kids:

Basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, grota solna itp.

Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.benefitsystems.pl

MIESIĘCZNY KOSZT KARTY MULTISPORT:

Dla pracownika na etacie 25 zł lub 45 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu (koszt całkowity 95 zł) minus 70 zl lub 50 zł dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Pracownik ma możliwość zgłoszenia trójki swoich dzieci do 15-go roku życia (koszt całkowity 86,97 zł).

Pracownik ma możliwość zgłoszenia tylko jednej Osoby Towarzyszącej korzystającej z tego samego typu karty jak Pracownik wskazujący Osobę Towarzyszącą.

Dla osoby towarzyszącej - (koszt całkowity 166,12 zł).

Zgodnie z umową o świadczenie usług jako Osoba Towarzysząca może być zgłoszona osoba będącą najbliższym członkiem rodziny dla Pracownika tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Karty dla osób towarzyszących oraz dzieci są dla pracowników, którzy posiadają aktywne karty.

UWAGA: Każdy użytkownik zamawiający kartę zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przed przystąpieniem do programu MultiSport.

Jakie możliwości zyskuje użytkownik:

  • Możliwość korzystania z zajęć i obiektów' bez zbędnych formalności
  • Prosty dostęp do obiektów za okazaniem dow odu
  • Najszersza liczba obiektów sportowych, również w Twojej okolicy.
  • Możliwość dopisywania nowych obiektów, bądź zajęć przez użytkownika
  • Bez limitów - możesz korzystać z kilku obiektów w ciągu jednego dnia, wiele razy w tygodniu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel:

(61) 84-19-014 (mgr Mirosława Joniak) lub (61)84-19-538 (mgr Mariusz Murawski)