Wybierz podkategorię

Zabezpieczenie płodności - Miasto Poznań

GPSK UM jest realizatorem umowy z Miastem Poznań  w zakresie programu polityki zdrowotnej pn. „Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023. Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.  Program jest  finansowany ze środków publicznych Miasta Poznania.

Uczestnikami programu mogą być

  1. mężczyźni i kobiety, przy czym wiek kobiety mieści się w przedziale 18–40 lat wg rocznika urodzenia
  2. uczestnicy, którzy spełniają ustawowe warunki kwalifikacji i podjęcia leczenia niepłodności metodą zabezpieczenia płodności na przyszłość, w tym również kryteria akceptacji wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
  3. osoby, które zamieszkują na terenie Poznania przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem składania wniosku o dofinansowanie procedury przewidzianej w Programie
  4. osoby, które składają zeznanie podatkowe i rozliczają się we właściwym dla Miasta Poznania  urzędem skarbowym

Zasady uczestnictwa par w Programie          

  1. Podstawą uczestnictwa osób w Programie jest kwalifikacja medyczna zgodna z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
  2. Dofinansowanie wymaga złożenia wniosku do realizatora Programu
  3. O kolejności przyznawanego dofinansowania do procedur dla poszczególnych osób decyduje kolejność złożonych kompletnych wniosków, zawierających informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania, zgodne z kryteriami włączenia do Programu
  4. Program obejmuje dofinansowanie  100% kosztów  procedury
  5. Pacjenci zakwalifikowani do procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość, u których zaistnieje konieczność przechowania (kriokonserwacji) nasienia i komórek jajowych przez okres dłuższy niż 24 miesiące, ponoszą we własnym zakresie koszty ich przechowywania i późniejszego zastosowania

Zgłoszenia uczestników programu odbywają się telefonicznie  lub osobiście w siedzibie Szpitala - numer telefonu do Centrum dla pacjentów programu 61 8419 077

Na stronie Miasta Poznania mogą Państwo pobrać formularz uczestnictwa w Programie:

https://www.poznan.pl/mim/ezdrowie/zabezpieczenie-plodnosci-na-przyszlosc-u-mieszkancow-poznania-chorych-onkologicznie-na-lata-2021-2023,p,46235,47618,59376.html