Wybierz podkategorię

Badania i szczepienia

Każda noworodek urodzony w naszym szpitalu otrzymuje Książeczkę Zdrowia Dziecka, w której wpisane są informacje dotyczące między innymi:

  • przebiegu porodu
  • stanu zdrowia noworodka po porodzie
  • badań noworodka.


Książeczkę Zdrowia Dziecka otrzymuje Mama przy wypisie ze Szpitala. Jest to dokument, który powinien towarzyszyć dziecku podczas każdego badania lekarskiego. Służy do dokumentowania rozwoju i zdrowia dziecka przez cały okres dzieciństwa i młodości aż do 18-19 roku życia.

Szczepienia w Szpitalu

Podczas pobytu w Szpitalu każdy noworodek jest szczepiony przeciwko gruźlicy oraz żółtaczce typu B (WZW B).
Pomiędzy trzecim a szóstym tygodniem po szczepieniu gruźlicy, na lewym ramieniu dziecka pojawi się czerwona grudka, która zmieni się w ropny pęcherzyk. Po pęknięciu pęcherzyka powstanie mały strupek, który sam odpadnie. (nie należy go samemu zrywać)

Przeprowadzone szczepienia są wpisywane do książeczki szczepień. Podczas pobytu w naszym szpitalu Mamy otrzymają, między innymi, informacje dotyczące możliwości i terminów szczepień dziecka.

Badania przesiewowe noworodka

Ponieważ istnieje wiele poważnych schorzeń, których nie można wykryć podczas rutynowego badania lekarskiego, wszystkie dzieci w pierwszych dniach po urodzeniu poddawane są badaniom przesiewowym. Mają one pomóc we wczesnym wykryciu niektórych wrodzonych wad rozwojowych noworodka. To umożliwia szybkie rozpoczęcie leczenia.

W czasie pobytu noworodka w szpitalu, najczęściej z pięty, pobierana jest krew w celu przeprowadzenia testu wykluczającego choroby metaboliczne: fenyloketonurię oraz hypotyreozę. Rodzice powiadamiani są o wyniku badania wyłącznie w przypadku wykrycia choroby .

Wszystkie dzieci urodzone w naszym szpitalu są poddawane przesiewowemu badaniu słuchu, co pozwala szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości i skierować na szczegółową diagnostykę. Badanie jest zupełnie nieszkodliwe i bezbolesne. Wykonuje się je zwykle podczas snu. Jeśli wynik jest nieprawidłowy, badanie powtarza się następnego dnia. Personel oddziału upewnia się też, czy coś może wskazywać na ryzyko uszkodzenia słuchu (na przykład czynniki genetyczne lub związane z przebytą w ciąży infekcją wywołaną przez wirus cytomegalii).