Wybierz podkategorię

Program zdrowia prokreacyjnego MZ

Kompleksowa diagnostyka niepłodności

W ramach ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności program zakłada prowadzenie specjalistycznej kompleksowej diagnostyki niepłodności u par zgłaszających się do programu. Interwencja ta zakładać będzie skoordynowane działania diagnostyczne ukierunkowane na stan zdrowia i sytuację danej pary, których celem jest określenie przyczyny niepłodności oraz możliwości późniejszego wdrożenia terapii.

 

Kryteria kwalifikacji do programu obejmują w zakresie diagnostyki:

 1. pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
 2. pary bez zdiagnozowanej niepłodności;
 3. pary, które co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu jest zgłoszenie się do nas pary – obojga partnerów. Badania dotyczą zarówno kobiety jak i mężczyzny. Rezygnacja z udziału jednego uczestnika oznacza rezygnację z udziału w nim pary. Nie jest potrzebne skierowanie.

Badania, które może zlecić lekarz prowadzący to między innymi:

USG, badania hormonalne (Progesteron, gonadotropiny, androgeny, prolaktyna, TS, FSH, estradiol, testosteron), badanie nasienia, badanie rezerwy jajnikowej AMH oraz inne.

Zakres badań wykonywanych w trakcie etapu diagnostycznego zależeć będzie od indywidualnych wskazań uczestników. Również zakres opieki psychologicznej będzie uzależniony od potrzeb uczestników i zaleceń lekarza prowadzącego (koordynatora).

 

Etapy diagnostyki obejmują:

 1. Wywiad wstępny przeprowadzony przez lekarza prowadzącego (koordynatora), w tym m.in. badanie fizykalne, określenie częstości stosunków płciowych (problemów ze stosunkami), problemów z miesiączkowaniem, obciążeń zdrowotnych (m.in. otyłość, nieprawidłowy styl życia, choroby towarzyszące).
 2. Po przeprowadzonym wywiadzie lekarz prowadzący (koordynator) zdecyduje o dalszym postępowaniu oraz zleci badania diagnostyczne.
 3. Na podstawie uzyskanych wyników badań lekarz prowadzący (koordynator) podejmie decyzję o dalszej pogłębionej diagnostyce lub też możliwym do podjęcia leczeniu specjalistycznym.
 4. W trakcie terapii lekarz prowadzący (koordynator) będzie zobowiązany do monitorowania postępów leczenia oraz udzielania uczestnikom niezbędnych informacji.
 5. W trakcie całego procesu diagnostycznego uczestnicy zostaną objęci opieką psychologiczną, która ma na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa uczestnikom.

Numer telefonu do rejestracji – p. Karolina Konieczna 61 8419 119

Zalecamy zapoznać się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA oraz ANKIETĄ SATYSFAKCJI PACJENTA.

 

Badania realizowane są w ramach „Programu ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016-2020”:

Zdrowie człowieka jest jedną z jego największych dóbr. Szczególnym rodzajem zdrowia jest zdrowie prokreacyjne. Jest ono rozumiane jako stan dobrego samopoczucia we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami, a nie wyłącznie jako brak choroby lub zaburzeń. Oznacza to zdolność do prokreacji oraz swobodę podejmowania decyzji prokreacyjnych. Zdrowie prokreacyjne rodziców w dużym stopniu wpływa na zdrowie ich dzieci, a także na zdrowie dalszych pokoleń.

Przyczyny istnienia problemu

Szacuje się, że przyczyny niepłodności są rozłożone równomiernie po stronie kobiet i mężczyzn, czasami diagnozuje się ją u obojga partnerów. U około 20% par dotkniętych problemem nie można ustalić jednoznacznej przyczyny niepłodności.

Głównymi znanymi przyczynami niepłodności są:

1) po stronie kobiet:

 1. nieprawidłowości związane z funkcją jajników,
 2. patologie związane z jajowodami (niedrożność, upośledzona funkcja, zrosty okołojajowodowe),
 3. patologie związane z macicą (mięśniaki, polipy, zrosty, wady budowy),
 4. endometrioza;

2) po stronie mężczyzn:

 1. zaburzenia koncentracji, ruchliwości i budowy plemników,
 2. brak plemników w nasieniu,
 3. zaburzenia we współżyciu płciowym i ejakulacji.

 

Cały Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego dostępny jest tu:

https://www.gov.pl/zdrowie/program-kompleksowej-ochrony-zdrowia-prokreacyjnego-w-polsce