Wybierz podkategorię

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu stanowisko to pełni mgr Liliana Adamska.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta ma siedzibę przy Izbie Przyjęć (wejście B2)

nr telefonu: (61) 8419-566 lub kom. 609 693 703 

e-mail: rzecznikpp@gpsk.am.poznan.pl.