Wybierz podkategorię

Plan szpitala

Plan szpitala

Rozmieszczenie oddziałów:

 

Oddział Położenie (BUDYNEK - PIĘTRO)

Oddział Izby Przyjęć

B - parter

Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny

B - I piętro

Oddział Ciagłej opieki Noworodka

B - III piętro

Oddział Pośredniej Opieki Noworodka

B - III piętro

Oddział Intensywnej Opieki Noworodka

B - III piętro

Oddział Izolacyjny Noworodka

A - III piętro

wjazd windą z Oddziału Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

Oddział Położniczo-Ginekologiczny I

A - II piętro

Oddział Położniczo-Ginekologiczny II

A - parter (skrzydło od ul Jackowskiego)

Oddział Położniczo-Ginekologiczny III

A - I piętro

Oddział Położniczy II

A - II piętro

Oddział Położniczy III

A - II piętro

Oddział Położniczy IV

A - II piętro (skrzydło od ul Jackowskiego)

Oddział Ginekologiczny I

A - I piętro

Oddział Ginekologiczny III

A - II piętro (skrzydło od ul Jackowskiego)

Oddział Ginekologiczny IV

A - I piętro (skrzydło od ul Jackowskiego)

Oddział Onkologiczny

A - I piętro (skrzydło od ul Jackowskiego)    

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej

B - I piętro

Oddział Niepłodnosci i Endokrynologii Rozrodu

A - parter

Oddział Endokrynologiczny

A - parter

Oddział Porodowy

B - II piętro

Oddział Operacyjny

B - I piętro

 

Rozmieszczenie poradni:

 

Poradnia Położenie (BUDYNEK - PIĘTRO)

Ginekologii i Andrologii Wieku Rozwojowego

D - II piętro

Ginekologiczno - Położnicza

D - I piętro

Ginekologiczna I

D - I piętro

Ginekologiczna II

D - I piętro

Endokrynologii Ginekologicznej

D - I piętro

Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu

D - II piętro

Prenatalna i Patologii Wczesnej Ciąży

D - II piętro

Patologii Ciąży

D - I piętro

Osteoporozy i Menopauzy

D - I piętro

Onkologiczna

D - I piętro

Diabetologiczna

D - I piętro

Andrologiczna

D - II piętro

Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci

D - parter