Wybierz podkategorię

Udostępnienie dokumentacji

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każda pacjentka ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Należy złożyć wniosek do Dyrektora Szpitala pocztą na adres szpitala lub dostarczyć osobiście do Sekcji Ruchu Chorych w godzinach od 8 do 15 (wejście B2 przy Izbie Przyjęć).

FORMULARZ WNIOSKU:
- DOCX
- PDF

Sekcja Ruchu Chorych na podstawie KP wydaje kopie dokumentacji osobiście lub przesyła pocztą (do kosztu ksero doliczyć należy koszty wysyłki).