Wybierz podkategorię

Udostępnienie dokumentacji

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania kopii swojej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • osobiście do biura Dyrektora Szpitala lub do Sekcji Ruchu Chorych w godzinach: od 8:00 do 15:00 od pn. – pt (wejście B2 przy Izbie Przyjęć),

  • telefonicznie pod nr tel.: (61) 84-19-469 ,

  • drogą e-mailową w formie elektronicznej: srch@gpsk.ump.edu.pl

  • listownie.

Poniżej formularz do pobrania:

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów 

 

Sekcja Ruchu Chorych na podstawie KP wydaje kopie dokumentacji osobiście lub przesyła pocztą (do kosztu ksero doliczyć należy koszty wysyłki).