Wybierz podkategorię

Odbiór wyników medycznych

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru wyniki badań, może odebrać je osoba wskazana przez pacjenta.

Osoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty oraz posiadać wypełniony i podpisany przez pacjenta jednorazowy dokument upoważnienia.

Formularz upoważnienia do pobrania:

plik w formacie Word:  F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań
plik w formacie PDF:  F300-Sz Upoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań