Wybierz podkategorię

Ceny usług szpitalnych

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu świadczy usługi również dla osób nieubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz usługi, które nie są przez NFZ refundowane (usługi odpłatne).

Na cenę hospitalizacji w GPSK składają się następujące elementy:

  • cena konsultacji
  • cena pobytu
  • cena procedury medycznej
  • cena znieczulenia
  • cena usług dodatkowych

Szczegółową informację o cenie hospitalizacji pacjent otrzymuje po wizycie kwalifikacyjnej, w ramach której lekarz zarekomenduje rodzaj zabiegu, metodę znieczulenia oraz poda wymaganą długość pobytu w Szpitalu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług oraz cennikami.