Wybierz podkategorię

SARS-CoV-2 test RT-PCR

SARS-CoV-2 test metodą RT-PCR - test genetyczny do wykrywania RNA koronawirusa

Cena za badanie: 250 zł

1. Jak opłacić test SARS-CoV-2?

Wykonać przelew na konto Szpitala – na stronie głównej Szpitala znajduje się zakładka Konto bankowe.  

Bank Gospodarstwa Bankowego

nr rachunku 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

Po dokonaniu przelewu – potwierdzenie przesłać na  adres e-mailgpsk.covid@gpsk.ump.edu.pl

2. Gdzie przyjść na pobranie materiału?

  • wymaz pobierany jest w kontenerze wymazowym na terenie Szpitala 24h na dobę 7 dni w tygodniu 
  • po wypełnieniu zgody na pobranie materiału i wykonanie badań laboratoryjnych – F-120CL. Należy zaznaczyć w jakim języku ma być wynik - polskim czy angielskim

      Zgoda F-120CL do pobrania TU

3. Odbiór wyniku (wynik RT PCR dostępny jest w ciągu 24h):

  • w wersji papierowej – w kontenerze  wymazowym - w celu ustalenia godziny odbioru można dzwonić po numer 61 8419 220
  • w wersji elektronicznej – poprzez konto pacjenta https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/

4. W jakim celu wykonujemy test  RT – PCR  SARS-CoV-2?

  • potwierdzenia zakażenia przy objawach sugerujących   zakażenie SARS-CoV-2, po kontakcie z osobą chorą lub we wczesnej fazie, przed wystąpieniem objawów klinicznych, gdy test antygenowy  jest  jeszcze  ujemny,

  • realizujemy testy RT PCR na zlecenie lekarza - e-skierowanie - Pacjent musi przedstawić do wglądu wydruk lub skierowanie w telefonie komórkowym w celu prawidłowej rejestracji Pacjenta i lekarza zlecającego test

  • dla potrzeb wyjazdów  zagranicznych, w celach zawodowych lub turystycznych – możliwość otrzymania wyniku / certyfikatu w języku angielskim

5.   Co badamy  testem molekularnym RT –PCR  SARS-CoV-2?

  • wykrywamy obecność dwóch genów koronawirusa SARS-CoV-2 (test dwugenowy)  – zgodnie z wytycznymi WHO, czułość testu 100%swoistość 98,7%
  • testy przeprowadzamy na certyfikowanych,  wysokospecjalistycznych analizatorach do diagnostyki  real-time PCR, a izolacja RNA  jest automatyczna, wystandaryzowana