Wybierz podkategorię

SARS-CoV-2 test antygenowy

SARS-CoV-2 - test antygenowy, jakościowy - szybki test, kasetkowy do wykrywania białka wirusa

Cena za badanie:  80 zł

1. Jak opłacić test SARS-CoV-2?

Wykonać przelew na konto Szpitala – na stronie głównej Szpitala znajduje się zakładka Konto bankowe.  

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr rachunku 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002

Po dokonaniu przelewu – potwierdzenie przesłać na  adres e-mailgpsk.covid@gpsk.ump.edu.pl

2. Gdzie przyjść na pobranie materiału?

  • wymaz pobierany jest w kontenerze wymazowym na terenie Szpitala 24h na dobę 7 dni w tygodniu 
  • po wypełnieniu zgody na pobranie materiału i wykonanie badań laboratoryjnych – F-120CL. Należy zaznaczyć w jakim języku ma być wynik - polskim czy angielskim

      Zgoda F-120CL do pobrania TU

3. Odbiór wyniku :

  • w wersji papierowej – w kontenerze  wymazowym - w celu ustalenia godziny odbioru można dzwonić po numer 61 8419 220
  • w wersji elektronicznej – poprzez konto pacjenta https://erejestracja.gpsk.ump.edu.pl/

4.  W jakim celu wykonujemy szybki test antygenowy  SARS-CoV-2?

  • potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 u osób  objawowych w czasie pierwszych 5 – 7 dni od wystąpienia objawów,
  • realizujemy testy antygenowe na zlecenie lekarza - e-skierowanie - Pacjent musi przedstawić do wglądu wydruk lub skierowanie w telefonie komórkowym w celu prawidłowej rejestracji Pacjenta i lekarza zlecającego test

  • wstępnej oceny  zakażenia u  osoby  z kontaktu  z chorym, zakażonym wirusem SARS-CoV-2,
  • dla potrzeb wyjazdów  zagranicznych , w celach  zawodowych  lub turystycznych  -  możliwość otrzymania  wyniku /certyfikatu  w języku angielskim

Dodatni wynik testu antygenowego przy objawach – potwierdza zakażenie SARS-CoV-2.

Ujemny wynik testu antygenowego przy objawach wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 zawsze wymaga potwierdzenia testem RT-PCR

5.  Co badamy testem antygenowym SARS-Co-2?

  • wykrywamy obecność białka koronawirusa SARS-CoV-2– zgodnie z wytycznymi WHO, czułość testu: 96,52%, swoistość 99,68%